Центрове за кръводаряване

No. 21
Шумен

9700, ул. "Васил Априлов" 63, тел. 054 607 14

No. 22
РЦТХ - Плевен

5800, ул."Русе" 36, тел. 064 898 848, 064 898 849

No. 23
Велико Търново

5000, ул."Ниш" 1, тел. 062 268 41/286

No. 24
Габрово

5300, ул"Д-р Илиев-детския" 1, тел. 066 808 901, 066 808 911

No. 25
Ловеч

5500, ул."Д-р Съйко Съев" 27, тел. 068 603 381, 318

No. 26
Разград

7200, ул."Ангел Кънчев" 24, тел. 084 243 21

No. 27
Русе

7000, ул. Независимост" 2, тел. 082 234 337

1 ... 2 | 3