Национално представително проучване за отношението към кръводаряването в България

27.06.2013

Български Алианс за Кръводаряване осъществи Национално представително проучване за отношението към кръводаряването в България. Данни от проучването бяха изнесени на пресконференция с участието на проф. Фани Мартинова, директор на Националния център по трансфузионна хематология. 

Според данни от проведено през месец май 2013 година омнибусно проучване сред 1044 души на възраст 18+ от цялата страна, 54% от отговорилите никога не са дарявали кръв. 25% от отговорилите на 18+ са дарявали кръв веднъж или два пъти, други 10% - от 3 до 5 пъти и 11% могат да бъдат определени като регулярни кръводарители. Въпреки това проучването показва, че 62% от запитаните изразяват готовност да дарят кръв без да очакват компенсации /изключваме роднините/, а 25 % от запитаните не биха дарили кръв безплатно по никакви причини. Сред топ 3 от пречките за кръводаряване са: „здравословни проблеми, които не ми позволяват да даря кръв“ /40%/, „страх от инфекции“ /24%/ и „страх от други здравни усложнения“ /22%/.

"Кръводарителите в България са 22.8 на хиляда, като средният брой кръводарители в Европа е между 6 и 67.6 на хиляда", каза проф. Фани Мартинова, директор на Националния център по трансфузионна хематология.

Галерия

Обратно