Управителен съвет

Иван Иванов - Председател
GSM: 0882 280178;
e-mail:  ivan.ivanov06@yahoo.com 

Драгомир Славев - Зам. Председател
GSM: 0886 839195;
e-mail:  dragomir_slavev@yahoo.com

Анна Филипова - Секретар
GSM: 0899 515429 

Юлиян Иванов

Габриела Котева

e-mail:  bbda_2011@yahoo.com