Видео

Международен ден на Таласемията

Недостиг на кръв за таласемици

Кампании по кръводаряване в помощ на болните от таласемия

Кампании по кръводаряване в помощ на болните от таласемия

Недостиг на кръв за болни от таласемия

Недостиг на кръв за болни от таласемия